۷ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 2338

فرصتی برای نشان دادن توان واقعی شما
مشاوره و برنامه ریزی طرح نجات!
فرصتی برای نشان دادن توان واقعی شما
 
  • مطالبت رو خوندی ولی از برنامه آزمون جا موندی؟
  • مطالبت رو خوندی ولی مرور درستی نداشتی؟
  • میخوای تازه شروع کنی، ولی نگرانی که آیا میرسی یا نه!
  • نگران نباش... با طرح نجات کنارت هستیم

کسب اطلاعات بیشتر: 66568621-021 داخلی 1 و 6