۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 1272

برنامه همایش آنلاین کارشناسی ارشد  و دکتری وزارت بهداشت سال 1401-1400
همایش آنلاین کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401- 1400
نام کلاس نام استاد روز و ساعت تاریخ برگزاری جزوه
ژنتيك پایه و پزشکی دکتر آرین آکبری پنجشنبه 10 الی 16 15  اردیبهشت PDF
باکتری شناسی دکتر بلوری جمعه 16 الی 21 16 اردیبهشت PDF
خون شناسی و بانک خون خانم دکتر نامجو شنبه 10 الی 20 17 اردیبهشت PDF
یکشنبه 10 الی 20 18 اردیبهشت
  سلولی خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه  10 الی 18:30 20  اردیبهشت PDF
مولکولی چهارشنبه 13:30 الی 20 21 اردیبهشت
فیزیولوژی دکتر عبدی سه شنبه 10 الی 18 20  اردیبهشت PDF
چهارشنبه 10 الی 18 21 اردیبهشت
بیوشیمی دکتر محمد نژاد جمعه  10 الی 20 23 اردیبهشت PDF
پرستاری داخلی و جراحی استاد فریدونی شنبه   10  الی 18 24 اردیبهشت PDF
ایمنی شناسی دکتر خلیلی شنبه 10 الی 19 24 اردیبهشت PDF
یکشنبه 10 الی 19 25  اردیبهشت
ایمنی شناسی استاد صفدریان شنبه  11 الی 17 24 اردیبهشت PDF
یکشنبه 11 الی 17 25  اردیبهشت
تغذیه استاد جلالی یکشنبه  8 الی 20 25  اردیبهشت PDF
دوشنبه 16 الی 20 26  اردیبهشت
پرستاری کودکان استاد فریدونی دوشنبه 10 الی 18 26  اردیبهشت PDF
ژنتيك پایه و پزشکی خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 10 الی 18 26  اردیبهشت PDF
سه شنبه 10 الی 18 27  اردیبهشت
شیمی عمومی دکتر جعفر اکبری دوشنبه  13 الی 20 26  اردیبهشت PDF
شیمی آلی سه شنبه 13 الی 20 27  اردیبهشت
قارچ شناسی خانم دکتر فلاح دوشنبه  14 الی 19 26 اردیبهشت PDF
ویروس شناسی دکتر یزدانی سه شنبه 14 الی 18 27  اردیبهشت PDF
اتگل شناسی دکتر بهروان چهارشنبه 15 الی 20 28 اردیبهشت PDF
روان پرستاری استاد فریدونی چهارشنبه  10 الی 18 28 اردیبهشت PDF
زبان انگلیسی استاد حیدرنیا پنجشنبه 10 الی16 (لغت) 29 اردیبهشت PDF
جمعه 10 الی 16 (متن) 30 اردیبهشت
زبان انگلیسی استاد خدادادی پنجشنبه  12 الی 20 (لغت) 29 اردیبهشت PDF
جمعه  12 الی 20 (متن) 30 اردیبهشت
 

همایش آنلاین دکتری بهداشت 1401- 1400
نام کلاس نام استاد روز و ساعت تاریخ برگزاری جزوه
زبان انگلیسی استاد خدادادی پنجشنبه 12 الی 20 (لغت) 29 اردیبهشت PDF
جمعه 12 الی 20 (متن) 30 اردیبهشت PDF
سه شنبه 15 الی 19 (گرامر) 10 خرداد PDF
چهارشنبه 15 الی 19 (گرامر) 11 خرداد PDF
زبان انگلیسی استاد حیدرنیا پنجشنبه 10 الی 16 (لغت) 29 اردیبهشت PDF
جمعه 10 الی 16 (متن) 30 اردیبهشت PDF
دوشنبه 10 الی 16 (گرامر) 9 خرداد PDF
سه شنبه 10 الی 16 (گرامر) 10 خرداد PDF
ویروس شناسی دکتر یزدانی سه شنبه 14 الی 18 17 خرداد PDF
ژنتیک دکتری خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 10 الی 18 17 خرداد PDF
چهارشنبه 14 الی 20 18 خرداد PDF
ایمنی شناسی دکتر خلیلی سه شنبه 10 الی 19 17 خرداد PDF
چهارشنبه 10 الی 19 18 خرداد PDF
فیزیولوژی دکتر عبدی چهارشنبه 10 الی 20 18 خرداد PDF
استعداد تحصیلی استاد مدنی پنجشنبه 10 الی 17 19 خرداد PDF
استاد احمدیان جمعه 10 الی 18 20 خرداد PDF
خون شناسی خانم دکتر نامجو شنبه 10 الی 20 21 خرداد PDF
انگل شناسی دکتر بهروان شنبه 15 الی 20 21 خرداد PDF
قارچ شناسی خانم دکتر فلاح دوشنبه 14 الی 19 23 خرداد PDF
تغذیه و رژیم درمانی استاد جلالی دوشنبه 8 الی 20 23 خرداد PDF
سلولی خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 10 الی 18 23 خرداد PDF
مولکولی سه شنبه 10 الی 18 24 خرداد PDF
بیوشیمی دکتر محمدنژاد چهارشنبه 10 الی 20 25 خرداد PDF
میکروب شناسی پزشکی دکتر بلوری پنجشنبه 15 الی 20 26 خرداد PDF
آمار وروش تحقیق استاد فریدونی پنجشنبه 10 الی 18 26 خرداد PDF
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02166568621 داخلی 1 و یا نمایندگی شهر خود تماس بگیرید.