۲ آبان ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 14264

اسامی قبول شدگان  مقطع دکتری تخصصی

افتخاری دیگر از موسسه دکترخلیلی
ضمن تبریک به این عزیزان، 
اسامی قبول شدگان:
 
دکتر ناهید احمدی شیمی دارویی شهید بهشتی
دکتر پریسا کیان پور داروسازی بالینی دانشگاه تهران
دکتر فرزانه کامران فر داروسازی بالینی دانشگاه شهید بهداشتی
دکتر مهدیه جعفری بیوتکنولوژی دارویی انستیتوپاستور
دکتر آمنه محمدی نانوتکنولوژی دارویی دانشگاه مازندران
دکتر وحید قنبرنژاد سم شناسی دانشگاه شیراز
دکتر فرید مصطفایی نانوتکنولوژی دارویی دانشگاه تبریز
دکتر سمیه مهدینلو نانوتکنولوژی دارویی دانشگاه تبریز
دکتر حبیبه مشایخی سم شناسی دانشگاه مشهد
دکتر زینب اختیاری نانوتکنولوژی دارویی دانشگاه اصفهان
دکتر احسان میرزایی داروسازی بالینی دانشگاه شیراز
دکتر مریم آرمنده سم شناسی دانشگاه تهران
دکتر وحید علیمردانی نانوتکنولوژی دارویی دانشگاه اصفهان
دکتر رضا احمدی شیمی دارویی دانشگاه ساری
مازیار خاکساری شیمی دارویی دانشگاه مشهد
پرند خدیور بیوتکنولوژی دانشگاه گرگان
زینب یوسفی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
علیرضا صادقی تغذیه دانشگاه تهران
خانم صابرپور باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تهران
حمیدرضا توتونچی بیوشیمی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه حاجتی بیولوژی تولیدمثل  
مونا صادق الوعد ایمنی شناسی دانشگاه تهران
خانم کاکادزفولی ایمنی شناسی دانشگاه تهران
راضیه کمالی باکتری شناسی پزشکی دانشگاه اصفهان
الهام فرخ نظر پزشکی مولکولی دانشگاه قزوین