۲۱ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1235

کنسلی کلاس پرستاری داخلی جراحی (پاییز) استاد حیدری

کلاس پرستاری داخلی جراحی (پاییز) استاد حیدری، جمعه 23 بهمن ماه کنسل می باشد