۱ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1094

کنسلی کلاس فارماکولوژی دکتر رجب نیا (ارشد و دکتری)
کلاس فارماکولوژی (ارشد و دکتری) دکتر رجب نیا روز پنجشنبه 2 دی ماه ساعت 12-9 کنسل می باشد .