۲۱ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1357

کنسلی کلاس خونشناسی دکتری

کلاس خون شـناسی ( دکتـری) دکتر نامجو، روزهای یکشنبه و دوشنبه 22 و 23 شهریور ماه کنســـل می باشـد.