۱ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1152

کنسلی کلاس بیوشیمی دکتر محمد نژاد ( کد 16 الی 20  جمعه تابستان )
کلاس بیوشیمی ( کد 16 الی 20  جمعه تابستان ) دکتر محمدنژاد ، جمعه 3 دی ماه ، کنسل می باشد .