۲۹ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1128

کنسلی کلاس بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد ، جمعه 1 بهمن ماه

کلاس بیوشیمی (تابستان) دکتر محمدنژاد، جمعه 1 بهمن ماه، کنسل می باشد.