۱۲ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1786

کنسلی کلاس بیوشیــمی (دوره دوم دکتری)

به اطلاع دانشجویان می رساند؛

کلاس بیوشیــمی (دوره دوم دکتری) دکتر محمد نژاد ، در تاریخ یکـشنـبه 14 شهــریور ماه  کنســل می باشد.