۹ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1165

کلیه کلاس های آموزشگاه دکتر خلیلی ، چهارشنبه 10 آذر ماه کنسل می باشد

** اطلاعیه مهم واحد آموزشی **
کلیه کلاس های آموزشگاه دکتر خلیلی ، چهارشنبه 10 آذر ماه کنسل می باشد.