۳ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1355

کلاس فوق العاده MHLE/MSRT (ویژه کد پنجشنبه) استاد کریمی

کلاس فوق العاده MHLE/MSRT (ویژه کد پنجشنبه) استاد کریمی، سه شنبه 6 بهمن ساعت 12:30 الی 15:30 برگزار می گردد.