۲۰ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1237

کلاس فوق العاده MHLE/MCHE (ویژه کد پنجشنبه) استاد کریمی

کلاس فوق العاده MHLE/MCHE (ویژه کد پنجشنبه) استاد کریمی، سه شنبه 20 بهمن ماه، ساعت 12:30 الی 15:30 برگزار می گردد.