۹ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1382

کلاس فوق العاده فارماکوگنوزی دکتر نوروزی

کلاس فوق العاده فارماکوگنوزی (دکتری) دکتر نوروزی روز چهارشنبه 11/6/94 ساعت 20-13 برگزار می شود.