۲ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1574

کلاس فوق العاده شیمی دارویی

کلاس فوق العاده شیمی دارویی (دکتری) دکتر محبوبی روز چهارشنبه 4/6/94 ساعت 20-15:30 برگزار می گردد.