۲۰ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1197

کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی (ویژه کد پنجشنبه پاییز)

کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی (ویژه کد پنجشنبه پاییز) دکتر اقدم، سه شنبه 20 بهمن ماه، ساعت 13:15 الی 18 برگزار می شود.