۲۴ مهر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1262

کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی (ویژه کد سه شنبه تابستان)

کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی (ویژه کد سه شنبه تابستان) دکتر اقدم، یکشنبه 25 مهر ماه، ساعت 15:45 الی 19:30 برگزار میگردد.