۱ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1505

کلاس فوق العاده خون شناسی دکتر نامجو

کلاس فوق العاده خون شناسی دکتر نامجو(ارشد) روز پنج شنبه 5/6/94 ساعت 16-12:30 برگزار می شود.