۲۹ تیر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1730

کلاس فوق العاده  بیوشیمی دکتری

کلاس فوق العاده  بیوشیمی دکتری (ویژه کد جمعه) دکتر محمد نژاد چهارشنبه 30تیر ماه ساعت 16 الی 20 برگزار میگردد.