۷ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1292

کلاس فوق العاده باکتری شناسی (ویژه کد پنجشنبه تابستان)
کلاس فوق العاده باکتری شناسی (ویژه کد پنجشنبه تابستان) استاد رضازاده ، چهار شنبه 9 دی ماه ساعت 10  الی 14 برگزار می گردد.