۱۵ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1260

کلاس فوق العاده ایمنی شناسی (ویژه کد جمعه پاییز) دکتر خلیلی

کلاس فوق العاده ایمنی شناسی ( ویژه کد پاییز جمعه ) دکتر خلیلی ، شنبه 17 بهمن ماه ساعت 8 الی 20  برگزار میگردد.