۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2178

کلاس جمع بندی نکته و تست بیوشیمی ساعت 8 صبح روز یکشنبه 27 اردیبهشت برگزار می شود.(فقط دانشجویان نکته وتست)

کلاس جمع بندی نکته و تست بیوشیمی ساعت 8 صبح روز یکشنبه 27 اردیبهشت برگزار می شود.(فقط دانشجویان نکته وتست)