۲۴ خرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2058

کلاسهای روز یکشنبه 25 خرداد 1394
کلاسهای روز یکشنبه 25 خرداد 1394
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر عبدالهی بافت و غدد(دکتری) 16-13
کنسل دکتر  محمدنژاد بیوشیمی دکتری (دوره دوم) 20-14
 
 
 تصویر کلاسهای روز یکشنبه 25 خرداد 1394