۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 47966

کارنامه کارشناسی ارشد بیوشیمی، بیوتکنولوژی و ژنتیک پزشکی کنکور 1400-1399


رشته‌های بیوشیمی بالینی، بیوتکنولوژی پزشکی و ژنتیک پزشکی در مجموعه علوم آزمایشگاهی 2 ارائه شده است.

بیشترین سوالی که برای داوطلبان کنکور وجود دارد، دانستن درصد لازم برای قبولی در رشته مورد نظرشان است.
در ادامه لیست قبولی های گروه آموزشی دکتر خلیلی در این رشته ها، همراه با کارنامه آورده شده است.


 
تعدادی از کارنامه‌های قبولی‌های ارشد رشته بیوشیمی بالینی در کنکور سال 99
نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه کنکور کارنامه آزمون آزمایشی
خانم فرشته برجسته 3 مشاهده کارنامه رتبه 3 بیوشیمی  سال 99  
خانم کتایون عسگری 4 مشاهده کارنامه رتبه 4 بیوشیمی  سال 99  
آقای علی نباتی 5 مشاهده کارنامه رتبه 5 بیوشیمی  سال 99  
آقای عبدالکریم طاهری 6 مشاهده کارنامه رتبه 6 بیوشیمی  سال 99  
خانم مهسا برات طرقی 7 مشاهده کارنامه رتبه 7 بیوشیمی  سال 99  
خانم مهدیسا یوسفی 8 مشاهده کارنامه رتبه 8 بیوشیمی  سال 99  
آقا متین محی الدین 9 مشاهده کارنامه رتبه 9 بیوشیمی  سال 99  
خانم معصومه رستمی 15 مشاهده کارنامه رتبه 15 بیوشیمی  سال 99  
خانم نیلوفر صدیقی 17 مشاهده کارنامه رتبه 17 بیوشیمی  سال 99  
آقای کورش حمزانلوئی مقدم 21 مشاهده کارنامه رتبه 21 بیوشیمی  سال 99  
خانم محبوبه شاملو 22 مشاهده کارنامه رتبه 22 بیوشیمی  سال 99  
آقای صادق توکلی 26 مشاهده کارنامه رتبه 26 بیوشیمی  سال 99  
خانم فائزه مهربان 36 مشاهده کارنامه رتبه 36 بیوشیمی  سال 99  
خانم سپیده حسینی 37 مشاهده کارنامه رتبه 37 بیوشیمی  سال 99  
آقای عرفان جوکار 43 مشاهده کارنامه رتبه 43 بیوشیمی  سال 99  
خانم آسیه زارعی 48 مشاهده کارنامه رتبه 48 بیوشیمی  سال 99  
خانم سما یوسفی 49 مشاهده کارنامه رتبه 49 بیوشیمی  سال 99  
خانم شیوا صفری 55 مشاهده کارنامه رتبه 55 بیوشیمی  سال 99  
خانم پریسا دانشوند 56 مشاهده کارنامه رتبه 56 بیوشیمی  سال 99  
خانم فاطمه غلامی 57 مشاهده کارنامه رتبه 57 بیوشیمی  سال 99  
آقای اسمعیل قدمی 58 مشاهده کارنامه رتبه 58 بیوشیمی  سال 99  
خانم حمزه 80 مشاهده کارنامه رتبه 80 بیوشیمی  سال 99  
 
 

 
نمونه کارنامه قبولی ارشد ژنتیک پزشکی کنکور سال 99
نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
خانم مریم درویشی 2 مشاهده کارنامه رتبه 2 ژنتیک پزشکی سال 99
خانم معصومه گلیجانی مقدم 6 مشاهده کارنامه رتبه 6 ژنتیک پزشکی سال 99
آقای صادق توکلی 9 مشاهده کارنامه رتبه 9 ژنتیک پزشکی سال 99
آقای آرمان رجبی 15 مشاهده کارنامه رتبه 15 ژنتیک پزشکی سال 99
آقای حسین ملکان 22 مشاهده کارنامه رتبه 22 ژنتیک پزشکی سال 99
آقای علی حیدرپور 27 مشاهده کارنامه رتبه 27 ژنتیک پزشکی سال 99
خانم نگین شفیعی پور 32 مشاهده کارنامه رتبه 32 ژنتیک پزشکی سال 99
خانم فاطمه ابوالحسنی 74 مشاهده کارنامه رتبه 74 ژنتیک پزشکی سال 99
 
 


 
نمونه کارنامه قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی کنکور سال 99
نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
خانم یاسمن عبادی 2 مشاهده کارنامه رتبه 2 ژنتیک پزشکی سال 99
آقای سید علی رضا موسوی 3 مشاهده کارنامه رتبه 3 ژنتیک پزشکی سال 99
خانم نگین شفیعی پور 13 مشاهده کارنامه رتبه 13 ژنتیک پزشکی سال 99
خانم مریم درویشی 16 مشاهده کارنامه رتبه 16 ژنتیک پزشکی سال 99
خانم رضوانه زوبین پران 31 مشاهده کارنامه رتبه 31 ژنتیک پزشکی سال 99
آقای صادق توکلی 38 مشاهده کارنامه رتبه 38 ژنتیک پزشکی سال 99

برای مشاهده معرفی رشته، دروس و ضرایب و آینده شغلی رشته بیوتکنولوژی پزشکی کلیک کنید.
 برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس بگیرید