۱۱ خرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 6342

پوشش 100درصدی سوالات ایمنی شناسی کنکورارشد  وزارت بهداشت 94
پوشش 100درصدی سوالات ایمنی شناسی کنکورارشد  وزارت بهداشت 94

آیا می دانید 24 سوال کنکور ارشد ایمنی شناسی در آزمون های 12 مرحله ای دکتر خلیلی آمده است
و
 14 سوال آزمون فقط در آزمون جامع 3 بوده است ...

 
برای دانلود سوالات مشابه کنکور که در آزمون های مرحله ای کنکور آموزشی دکتر خلیلی آمده اند اینجا را کلیک کنید