۲۸ آذر ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 2076

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی 1400-1399

بیشترین سوالی که برای داوطلبان کنکور وجود دارد، دانستن درصد لازم برای قبولی در رشته مورد نظرشان است.
در ادامه لیست قبولی های گروه آموزشی دکتر خلیلی در این رشته ها، همراه با کارنامه آورده شده است.
 

نمونه کارنامه های قبولی ارشد رشته فیزیولوژی کنکور سال 1399

نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
خانم بیتا زندی 2 مشاهده کارنامه رتبه 2 کنکور فیزیولوژی کنکور 1399
خانم نیلوفر الوند 3 مشاهده کارنامه رتبه 3 کنکور فیزیولوژی کنکور 1399
خانم محبوبه قادرزاده نصرآبادی 5 مشاهده کارنامه رتبه 5 کنکور فیزیولوژی کنکور 1399
خانم سارا مهرسروش 9 مشاهده کارنامه رتبه 9 کنکور فیزیولوژی کنکور 1399
آقای حسین نادرخانی 10 مشاهده کارنامه رتبه 10 کنکور فیزیولوژی کنکور 1399
خانم نیکتا سینا 16 مشاهده کارنامه رتبه 16 کنکور فیزیولوژی کنکور 1399
خانم شقایق تموک 17 مشاهده کارنامه رتبه 17 کنکور فیزیولوژی کنکور 1399
خانم فاطمه نقی‌زاده دارانداش 18 مشاهده کارنامه رتبه 18 کنکور فیزیولوژی کنکور 1399
خانم ثریا علیمحمدی 20 مشاهده کارنامه رتبه 20 کنکور فیزیولوژی کنکور 1399