۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 11807

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته تغذیه کنکور 1400-1399
بیشترین سوالی که برای داوطلبان کنکور وجود دارد، دانستن درصد لازم برای قبولی در رشته مورد نظرشان است.
در ادامه لیست قبولی های گروه آموزشی دکتر خلیلی در این رشته ها، همراه با کارنامه آورده شده است.

 
نمونه کارنامه های قبولی ارشد تغذیه کنکور 99
نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
خانم ندا ولی سلطان 1 مشاهده کارنامه رتبه 1 رشته تغذیه کنکور 99
آقای ایمان امیری 3 مشاهده کارنامه رتبه 3 رشته تغذیه کنکور 99
خانم زهرا حریری 8 مشاهده کارنامه رتبه 8 رشته تغذیه کنکور 99
خانم کیمیا ترابی نسب 11 مشاهده کارنامه رتبه 11 رشته تغذیه کنکور 99
خانم غزل بغدادی 14 مشاهده کارنامه رتبه 14 رشته تغذیه کنکور 99
خانم هلیا محرمی 15 مشاهده کارنامه رتبه 15 رشته تغذیه کنکور 99
آقای علی زمانیان 18 مشاهده کارنامه رتبه 18 رشته تغذیه کنکور 99
آقای محمدرضا صبوری 24 مشاهده کارنامه رتبه 24 رشته تغذیه کنکور 99
خانم مینا سالک 26 مشاهده کارنامه رتبه 26 رشته تغذیه کنکور 99
خانم فاطمه جاودان 31 مشاهده کارنامه رتبه 31 رشته تغذیه کنکور 99
خانم آیدا عسگری 33 مشاهده کارنامه رتبه 33 رشته تغذیه کنکور 99
خانم فاطمه آقاعلیخانی 34 مشاهده کارنامه رتبه 34 رشته تغذیه کنکور 99
آقای مهدی کشانی 38 مشاهده کارنامه رتبه 38 رشته تغذیه کنکور 99
آقای امیرحسین منصوری 55 مشاهده کارنامه رتبه 55 رشته تغذیه کنکور 99
خانم سپیده فاضلی 62 مشاهده کارنامه رتبه 62 رشته تغذیه کنکور 99
خانم ثمین حجازی 63 مشاهده کارنامه رتبه 63 رشته تغذیه کنکور 99
خانم مهسا قنایی 65 مشاهده کارنامه رتبه 65 رشته تغذیه کنکور 99
خانم آناهیتا باجگیران طباخ 76 مشاهده کارنامه رتبه 76 رشته تغذیه کنکور 99
خانم زینب کاویانی 83 مشاهده کارنامه رتبه 83 رشته تغذیه کنکور 99
خانم ملیکا توحیدی 87 مشاهده کارنامه رتبه 87 رشته تغذیه کنکور 99