۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 3082

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی و انگل شناسی 1400-1399


رشته‌های باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی و انگل شناسی در مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 ارائه شده است.

بیشترین سوالی که برای داوطلبان کنکور وجود دارد، دانستن درصد لازم برای قبولی در رشته مورد نظرشان است.
در ادامه لیست قبولی های گروه آموزشی دکتر خلیلی در این رشته ها، همراه با کارنامه آورده شده است.


 

نمونه کارنامه های قبولی ارشد باکتری شناسی پزشکی کنکور سال 99

نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
خانم نگار نجاتی فهیمی 1 مشاهده کارنامه رتبه 1 باکتری شناسی سال 99
آقای امید نریمانی اسکندر 2 مشاهده کارنامه رتبه 2 باکتری شناسی سال 99
آقای علیرضا اسمعیل اوغلی 4 مشاهده کارنامه رتبه 4 باکتری شناسی سال 99
خانم غزاله خدادادی 7 مشاهده کارنامه رتبه 7 باکتری شناسی سال 99
خانم الهام رضایی نیارکی 10 مشاهده کارنامه رتبه 10 باکتری شناسی سال 99
خانم بهناز بختی 23 مشاهده کارنامه رتبه 23 باکتری شناسی سال 99
خانم مریم کلینی 28 مشاهده کارنامه رتبه 28 باکتری شناسی سال 99
خانم پریسا نجفی 50 مشاهده کارنامه رتبه 50 باکتری شناسی سال 99
خانم مریم سادات مرادیان 53 مشاهده کارنامه رتبه 53 باکتری شناسی سال 99
خانم معصومه صلواتیان 74 مشاهده کارنامه رتبه 74 باکتری شناسی سال 99
 
 

 
نمونه کارنامه قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی کنکور سال 99
نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
آقای علیرضا اسمعیل اوغلی 1 مشاهده کارنامه رتبه 1 ویروس شناسی سال 99
آقای امید نریمانی اسکندر 2 مشاهده کارنامه رتبه 2 ویروس شناسی سال 99
خانم نگار نجاتی فهیمی 4 مشاهده کارنامه رتبه 4 ویروس شناسی سال 99
خانم زینب زندیه 6 مشاهده کارنامه رتبه 6 ویروس شناسی سال 99
آقای سینا مهدوی 13 مشاهده کارنامه رتبه 13 ویروس شناسی سال 99
خانم غزاله خدادادی 14 مشاهده کارنامه رتبه 14 ویروس شناسی سال 99
آقای ایمان اولیایی 16 مشاهده کارنامه رتبه 16 ویروس شناسی سال 99
خانم فرحناز فرهادی 23 مشاهده کارنامه رتبه 23 ویروس  شناسی سال 99
خانم معصومه صلواتیان 43 مشاهده کارنامه رتبه 43 ویروس شناسی سال 99
خانم مریم سادات مرادیان 52 مشاهده کارنامه رتبه 52 ویروس شناسی سال 99
 
 


 
نمونه کارنامه قبولی ارشد قارچ شناسی پزشکی کنکور سال 99
نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
خانم سیده رومینا قاضی میرسعید 2 مشاهده کارنامه رتبه 2 قارچ شناسی سال 99
خانم نگار نجاتی فهیمی 4 مشاهده کارنامه رتبه 4 قارچ شناسی سال 99
آقای علیرضا اسمعیل اوغلی 10 مشاهده کارنامه رتبه 10 قارچ شناسی سال 99
خانم نسیم منافی کندجانی 12 مشاهده کارنامه رتبه 12  قارچ شناسی سال 99

برای مشاهده معرفی رشته، دروس و ضرایب و آینده شغلی رشته قارچ شناسی پزشکی کلیک کنید.
 

 
نمونه کارنامه قبولی ارشد انگل شناسی پزشکی کنکور سال 99
نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
آقای امید نریمانی اسکندر 3 مشاهده کارنامه رتبه 3 انگل شناسی سال 99
خانم نگار نجاتی فهیمی 5 مشاهده کارنامه رتبه 5 انگل شناسی سال 99
خانم نسیم منافی کندجانی 8 مشاهده کارنامه رتبه 8 انگل شناسی سال 99
آقای علیرضا اسمعیل اوغلی 10 مشاهده کارنامه رتبه 10 انگل شناسی سال 99
خانم سیمین پورموسوی 14 مشاهده کارنامه رتبه 14 انگل شناسی سال 99
خانم مریم کلینی 41 مشاهده کارنامه رتبه 41 انگل شناسی سال 99
خانم الناز وطنی 46 مشاهده کارنامه رتبه 46 انگل شناسی سال 99
خانم معصومه صلواتیان 48 مشاهده کارنامه رتبه 48 انگل شناسی سال 99


برای مشاهده معرفی رشته، دروس و ضرایب و آینده شغلی رشته انگل شناسی پزشکی کلیک کنید.


برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس بگیرید