۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 33734

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی و انگل شناسی 1400-1399


رشته‌های باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی و انگل شناسی در مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 ارائه شده است.

بیشترین سوالی که برای داوطلبان کنکور وجود دارد، دانستن درصد لازم برای قبولی در رشته مورد نظرشان است.
در ادامه لیست قبولی های گروه آموزشی دکتر خلیلی در این رشته ها، همراه با کارنامه آورده شده است.


 

نمونه کارنامه های قبولی ارشد باکتری شناسی پزشکی کنکور سال 1399

نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
خانم نگار نجات فهیمی 1 مشاهده کارنامه رتبه 1 باکتری شناسی کنکور 1399
آقای امید نریمانی اسکندر 2 مشاهده کارنامه رتبه 2 باکتری شناسی کنکور 1399
آقای علیرضا اسمعیل اوغلی 4 مشاهده کارنامه رتبه 4 باکتری شناسی کنکور 1399
خانم غزاله خدادادی 7 مشاهده کارنامه رتبه 7 باکتری شناسی کنکور 1399
خانم الهام رضایی 10 مشاهده کارنامه رتبه 10 باکتری شناسی کنکور 1399
خانم پریسا نجفی 50 مشاهده کارنامه رتبه 50 باکتری شناسی کنکور 1399
خانم مریم سادات مرادیان 53 مشاهده کارنامه رتبه 53 باکتری شناسی کنکور 1399
خانم معصومه صلواتیان 74 مشاهده کارنامه رتبه 74 باکتری شناسی کنکور 1399
 


 
نمونه کارنامه قبولی ارشد قارچ شناسی پزشکی کنکور سال 1399
نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
خانم سیده رومینا قاضی میرسعید 2 مشاهده کارنامه رتبه 2 قارچ شناسی سال 1399
خانم نگار نجات فهیمی 4 مشاهده کارنامه رتبه 4 قارچ شناسی سال 1399
آقای علیرضا اسمعیل اوغلی 10 مشاهده کارنامه رتبه 10 قارچ شناسی سال 1399
خانم نسیم منافی کندجانی 12 مشاهده کارنامه رتبه 10 قارچ شناسی سال 1399
خانم معصومه صلواتیان 54 مشاهده کارنامه رتبه 54 قارچ شناسی سال 1399

برای مشاهده معرفی رشته، دروس و ضرایب و آینده شغلی رشته قارچ شناسی پزشکی کلیک کنید.
 

 
نمونه کارنامه قبولی ارشد انگل شناسی پزشکی کنکور سال 1399
نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
آقای امید نریمانی اسکندر 3 مشاهده کارنامه رتبه 3 انگل شناسی سال 1399
خانم نگار نجات فهیمی 5 مشاهده کارنامه رتبه 5 انگل شناسی سال 1399
خانم نسیم منافی کندجانی 8 مشاهده کارنامه رتبه 8 انگل شناسی سال 1399
آقای علیرضا اسمعیل اوغلی 10 مشاهده کارنامه رتبه 10 انگل شناسی سال 1399
خانم معصومه صلواتیان 48 مشاهده کارنامه رتبه 48 انگل شناسی سال 1399


برای مشاهده معرفی رشته، دروس و ضرایب و آینده شغلی رشته انگل شناسی پزشکی کلیک کنید.


برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس بگیرید