۲۶ مهر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2115

نمایشگاه کتاب تبریز 26 مهر تا 1 آبان

نمایشگاه کتاب تبریز 26 مهر تا 1 آبان

حضور موسسه دکتر خلیلی در نمایشگاه کتاب تبریز

مکان: سالن امیرکبیر
زمان: 26 مهر تا 1 آبان