۲۶ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1367

نتیجه آزمون 1 و 2 کلاسی فیزیولوژی ورزشی دکتر صالحیان

نتیجه آزمون 1 کلاسی فیزیولوژی ورزشی دکتر صالحیان
 
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی درصد آزمون :  
1   خشایار معروفی 21
2   راشین رضوی 48
3   تقوایی 39
4   ایزدان 75
5   زینب علی محمدی 45
6   پژمان باقری 0.09
7   نیلوفر ناظری 60
8   حانیه متدین 39
9   زهرا ذبحی 39
10   دلارام منجیلی 69
11   فرح احمدی 39
12   ثمین نیلی 39
13   مرضیه انصاری خواه 54
14   سعید ونایی -0.09
15   هلیا ازاد 75
16   نغمه ترکاشوند 39
17   پریسا بصراوی 51
18   نگین نادری 39
19   الهه دیانتی 42
20   زهرا عزیزی 24
میانگین درصد کلاس  

نتیجه آزمون 2 کلاسی فیزیولوژی ورزشی دکتر صالحیان

ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی درصد آزمون  
1   خشایار معروفی 71
2   راشین رضوی 61
3   الهام مقدس 69
4   یوسف حجتی -0.5
5   فرح احمدی 0/05
6   پژمان باقری 79
7   نیلوفر ناظری 76
8   حانیه متدین 66
9   ثمین نیلی 48
10   مرضیه انصاری خواه 71
11   زهرا ذبیحی 41
12   علی سلطان محمدی 23
13   سعید ونایی 58
14   هلیا ازاد 48
15   نغمه ترکاشوند 48
16   پریسا بصراوی 58
17   نگین نادری 53
18   بهناز آذرگون 58
19   دلارام منجیلی 69
20   الهه دیانتی 92
21   زهرا عزیزی 48
میانگین درصد کلاس 58.5