۱۷ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2818

نتیجه آزمون 1 فیزیولوژی دکتر قاسمی

نتیجه آزمون 1 فیزیولوژی دکتر قاسمی
 
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی دانشجو درصد آزمون 
1 940102037 رویا نجف پور -2%
2 950104303 تینا واحدی نیا 4%
3 940202994 سارا صالح 16%
4 960405057 قاسم حیدری 17%
5 950205289 غزاله احسانی 20%
6 951004368 سحر درفشی قهرودی 23%
7 950104094 زهرا رومی نژادفرد 24%
8 940203287 نگین احمدی 25%
9 950104210 مهدیه زارعی 26%
10 940702999 ساحل حامدنیا 27%
11 950403536 آزاد وکیلی 30%
12 950204993 پونه محمدپور 31%
13 950103992 محیا مهری 34%
14 950204990 سیده گلزار کیائی 34%
15 950103950 فاطمه تیموری 39%
16 950104725 مهرناز پزشکپور 42%
17 950104076 هما صلاحی 49%
18 950205099 فرزانه خداقلی زاده 53%
19 950504170 محمد ببا 53%
20 950205095 طناز مسافر حقیقی 55%
21 950104421 وحید خداشناس 56%
22 950204709 سیده زهرا حسینی 57%
23 960405346 زهرا شاهرخی 57%
24 950205212 فرزانه رسول زاده 59%
25 950104578 آرش عبدی 59%
26 950104871 سیما فرزانه دانا 60%
27 950204972 نیوشا عظیمی 62%
28 960405072 مهناز ایروانی 64%
29 950205008 افسانه لباف 65%
30 950104806 افروز پیش بین 65%
31 950103974 آیدین مرزبان 66%
32 950205007 مریم غفار زاده 67%
33 940101818 هانیه جاهی 68%
34 960404226 الهام سعیدی 79%
35 950104152 هانیه نیکو *
36 960404939 مریم آریافر *
37 960404926 مهراد پیروی میلانی *
38 950104179 مرجان ثقفی *
39 950204995 معصومه جعفری *
40 950104253 وحید جعفری *
41 950104590 مرضیه جهان پور *
42 960404924 محبوبه جهانگیروند *
43 950205268 گیتا آین *
44 950104249 یگانه خراسانی *
45 950104655 سیما خردمند *
46 950205762 مهدیه دهنوی *
47 950104559 فاطمه رجبی *
48 950104320 صالحه رکنی *
49 950204994 نرگس زرگر *
50 950205362 عسل زیلوباف *
51 950204987 مژان سلطانی *
52 960405346 سیده زهرا شاهرخی *
53 960405083 نفیسه شفیعی *
54 950205290 شیوا شکری *
55 950104287 تامیلا صادقی *
56 950103994 مریم صدیقی *
57 950104523 فرناز صفری *
58 960404907 سارا سادات طباطبایی آل طه *
59 940203123 ناهید عباسیان *
60 960404692 پروین انصاری *
61 950205726 همایون فرحت *
62 950104441 بنفشه مشمولی *
63 950104560 الهه منبتی شرق *
64 950204923 کیانا منصوری *
65 950104306 فصیحه مومنی جاوید *
66 950104660 مانا میبدی *
67 950103944 زهرا کشاورز *
68 960405059 معصومه کهن سال *
69 950204992 زهرا کوهزاد *
70 950204661 مونا کوهستانی *
71 950204996 فردوس یوسفی *
72 960405085 محمد بهادران *
73 950104683 فاطمه بوربور *