۱۵ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1195

نتیجه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری فیزیولوژی دکتر قاسمی
 
نتیجه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری فیزیولوژی دکتر قاسمی
 
کد داوطلبي نمره
960404673 79.38
950205007 72.51
960404226 66.32
940101818 64.6
950205008 63.57
950104578 61.86
950104076 60.14
950504170 59.11
960405072 50.52
950104421 48.45
950205099 46.74
960404939 42.96
950104871 42.27
950103950 40.21
950104210 35.05
950104560 34.36
960405811 34.36
960405057 33.68
960405085 29.21
950204990 13.06
میانگین کل 48.918