۳ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1602

نتایج آزمون 2 ژنتیک دکتر اکبری کد تابستان

نتایج آزمون 2 ژنتیک دکتر اکبری کد تابستان
 
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی شماره آزمون : 2
جمعه 16 شهریور
1   شیدا پوشانی 63.8
2   سارا پیری 70.4
3   سعیده رحیمی 3.8
4   فریبا رمزی 45.7
5   سمیرا خاکپور 38.0
6   زهرا اسمعیلی زاده 86.6
7   رضا رودسرابی 58.0
8   الهام وحیدی 80.0
9   سمیه زینل زاده 39.0
10   ترمه قربانیان 24.7
11   روجا میلاد 45.7
12   سرور غضنفری 38.0
13   فائزه السادات سید مهدی 69.5
14   سید رضا موسوی 60.9
15   یحیی مصطفی زاده  54.2
16   الهام امیری  41.9
17   امین ملک 7.6
18   مائده بجاری 79.0
19   بهزاد قنبری 54.2
20   میثاق نجمی 52.3
21   سعیده علی محمدی  54.2
22   ساجده قربانی 61.9
23   فائزه حبیبی مقدم 48.5
24   مهشید جهانبخشی 40.0
25   مهسا شمسی 25.5
26   ستاره توسلی 33.3
27   کاملیا منیری 17.1
28   شقایق رفیعی 43.8
29   زینب ملامحمد رحیمی 27.6
30   ریحانه موسایی 46.6
31   فاطمه ولایتی پور 57.1
میانگین درصد کلاس 47.4