۱۳ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3824

نتایج آزمون کلاسی


نتیجه آزمون 1 سلولی مولکولی دکتر اقدم پنجشنبه

دانشجویان درس سلولی مولکولی دکتر اقدم که در آزمون 1 روز پنجشنبه شرکت کرده اند می توانند روی لینک زیر کلیک کرده و نتیجه آزمونشان را مشاهده نمایند.

دانلود pdf