۱۳ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 4028

نتایج آزمون کلاسی

نتایج آزمون کلاسی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که از این پس می توانند نتایج آزمون کلاسی که توسط اساتید در کلاس برگزار می شود را روی سایت، بخش "احبار برنامه کلاسها" مشاهده نمایند.