۲۱ مهر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1966

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی کارشناسی ارشد رشته آموزش هوشبری
بازار کار و آینده شغلی ارشد آموزش هوشبری
 
تعریف رشته آموزش هوشبری:
رشته آموزش هوشبری در مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته، یکی از شاخه های پیراپزشکی می باشد که دانشجویان طی دوره آموزشی علاوه بر ارتقای سطح دانش، نگرش ومهارت های خود در زمینه آموزش علوم بی هوشی در ارتباط با مراقبت از بیماران تحت بیهوشی عمومی و ناحیه ای با روش های نوین آموزش علوم پزشکی از جمله تدریس ، ارزشیابی ، برنامه ریزی درسی و .... آشنا می شوند. دانش آموختگان این رشته در مراکز آموزشی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری در زمینه تعلیم و تربیت کارشناسان هوشبری یا سایر فراگیران مرتبط با رشته به عنوان مربی ایفای  نقش می نمایند. دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش هوشبری، اجازه کار مستقل در زمینه بیهوشی را ندارند.

رشته های مجاز:
کارشناسی رشته هوشبری

دروس امتحانی و ضرایب:
اصول و روشهای بیهوشی (3)
فیزیولوژی (2)
داروشناسی اختصاصی هوشبری (2)
بیهوشی و بیماری های همراه (2)
مبانی آموزش پزشکی (2)
مراقبت های ویژه (1)
زبان عمومی (3)
 
برای آمادگی کنکور و مطالعه دروس رشته آموزش هوشبری
چه کتابهایی بخونم؟
برای آمادگی کنکور رشته آموزش هوشبری
چه کلاسهایی شرکت کنم؟
دفترچه کنکور سالهای گذشته
رشته آموزش هوشبری