۱۸ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1142

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی مطالعات اعتیاد
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته مطالعات اعتیاد

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری مطالعات اعتیاد نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (60 سوال-ضریب 4)، اختلالات روانپزشکی (40 سوال - ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)