۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 769

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته شنوایی شناسی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته شنوایی شناسی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری شنوایی شناسی آمار و روش تحقیق (10 سوال-ضریب 2)، نوروساینس، تشخیص و توانبخشی آسیبهای شنوایی و تعادل (90 سوال-ضریب 6)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)