۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1757

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته سیاستگذاری سلامت
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته سیاستگذاری سلامت

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
 
مجموعه مديريت و اقتصاد
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) اقتصاد بهداشت سازمان و مديريت روش تحقيق استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
اقتصاد سلامت 40 4 40 2 20 2 30 1 40 3
سیاستگذاری سلامت 40 3 40 3 20 2 30 1 40 3
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 40 2 40 4 20 2 30 1 40 3