۱۵ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 861

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته روانشناسی نظامی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته روانشناسی نظامی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
 
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) آزمونهاي رواني نظريه هاي شخصيت و روان درمانی استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
روانشناسی نظامی 50 4 50 5 30 1 40 3