۱۵ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 5010

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته بیوشیمی بالینی
عنوان رشته: 
دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی  Clinical Biochemistry (Ph.D)
معرفی رشته:  
بیوشیمی بالینی یکی از رشته های علوم پزشکی است که به وسیله آزمایش های متعدد، وجود اختلالات در مقدار مواد تشکیل دهنده بدن را تشخیص داده و بیماری های مرتبط با آنها را بررسی می کند. بیوشیمی بالینی علم در حال رشدی است که با بسیاری از علوم از جمله‌ زیست شناسی، شیمی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی ارتباط دارد. تفاوت بیوشیمی با بیوشیمی بالینی در این است که بیوشیمی بالینی دارای ماهیت پزشکی بوده  در حالیکه رشته بیوشیمی به مفاهیم پایه ای این علم پرداخته و جنبه های پزشکی در نظر گرفته نمی شود. از نظر بازار کار، وضعیت رشته بیوشیمی بالینی تا حد زیادی بهتر است.
هدف و رسالت رشته:
دانشجويان‌ گرايش‌ "بیوشیمی بالینی" به انجام آزمایش‌هایی می پردازند که بر اساس آنها در نتیجه تشخیص اختلالات در مقدار مواد تشکیل دهنده بدن، بیماریهای مرتبط با آنها شناخته می‌شود.
زمینه های فعالیت در بازار کار
الف) آموزشی: 
طراحی و تدوین و اجرای برنامه­ های آموزشی مرتبط برای دانشجویان در دانشگاه ­ها در صورتیکه فرد عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی در دبیرستان ها و دانشگاه ها
ب) پژوهشی:
- مشارکت در پروژه­های دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی در صورت نیاز
ج) خدماتی:
آزمایشگاه های تشخیص طبی
- کارخانه های تولید غذا و دارو
-ارائه مشاوره به محققان، مراکز و مراجع مرتبط
د) تولیدی:
همکاری در تهیه و تولید‌ انزیم ها
معرفی دروس امتحانی:
دکتری بیوشیمی بالینی زیست سلولی مولکولی (25 سؤال- ضریب 3)، (ساختمان و عملکرد ماکرومولکولها، متابولیسم و اختلالات بالینی، بیوشیمی پیشرفته بافتها، تکنیکهای آزمایشگاهی (75 سؤال - ضریب 4)
استعداد تحصیلی (30 سؤال - ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، بیوشیمی،داروسازی، علوم تغذیه، زیست شناسی گرایش بیوشیمی، شیمی( با پایه لیسانس بیوشمی) دکتری حرفه ای پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دکتری حرفه ای علوم ازمایشگاهی