۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 2336

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته بهداشت باروری
دکتری تخصصی بهداشت باروری Reproductive Health) Ph.D)
معرفی رشته:

رشته بهداشت باروري(Reproductive health)  شاخه ای از علوم پزشكي و بهداشتي است كه در آن دانشجويان طي دوره آموزشي با ابعاد مختلف بهداشت باروري نظير امور جمعيتي، تغذيه، حقوق، اپيدميولوژي و تكنيكهاي پيشرفته در امر باروري و ناباروري آشنا شده و به امر برنامه‌ريزي، مديريت، تحقيق و آموزش در امر بهداشت باروري مي‌پردازند. دانش آموختگان اين رشته در مراكز آموزشي، تحقيقاتي و برنامه‌ريزي به انجام وظيفه در امور بهداشت باروري همت خواهند گماشت.
طبق مستندات موجود تاكنون رشته‌اي تحت اين عنوان در ايران وجود نداشته و براي اولين بار در سال 1376 پيشنهاد تأسيس اين رشته از طرف سياستگذاران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطرح گرديد و مسئوليت تدوين برنامة آموزشي آن به هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته مامايي واگذار شد.
در دنيا اين رشته براي اولين بار در سال 1967 در دانشگاه كارولينكا سوئد با گرايش‌هاي مختلف نظير بهداشت باروري و بهداشت كودكان، بهداشت باروري و آندوكرينولوژي و... در دپارتمان بهداشت زنان و كودكان تأسيس گرديد كه متعاقب آن در ساير دانشگاههاي معتبر دنيا نظير جان هاپكينز، هاروارد، كيلي، لن كاشير، وارويك، موناش و ادينبرگ نيز به تربيت دانشجو در اين رشتة پرداخته شد.
هدف و رسالت رشته:
باتوجه به اهميت و نقش سياستگذاري و برنامه ريزي صحيح در بهداشت باروري و ارتقاء كيفيت خدمات و موفقيت در رسيدن به اهداف نظام بهداشتي و نيز نقش حساس و تعيين كننده وجود نيروهاي آموزشي در مراتب بالاي علمي در تربيت مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و باتوجه به تغييرات و گستردگي علوم در دنيا و نياز به وجود افراد محقق در زمينه بهداشت باروري براي دستيابي به مرزهاي دانش و توليد علم، وجود اين رشته مي‌تواند در ساليان آتي نقش عمده‌اي در بهبود كيفيت خدمات و دستيابي به دستاوردها و پيشرفتهاي علمي ايفا نمايد.
زمینه های فعالیت در بازار کار
 در زمينه پژوهشي:
- تحقیق وتوسعه درزمینه روش های کنترل جمعیت
- تحقیق وتوسعه درزمینه روش های نوین مراقبت های دوران بارداری
در زمينه آموزشي:  
- در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌ می توانند در دانشکده‌های‌ پرستاری‌ و مامایی‌ وظیفه‌ سرپرستی‌ دانشجویان‌ مامایی‌ را در کارآموزی‌ به‌ عهده‌ گیرند.
- تدريس در زمينه هاي مرتبط با مامایی در سطوح دانشگاهي يا ديگر مراكز علمي
- طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه
در زمینه خدماتی:
- بیمارستانها، زایشگاهها، درمانگاهها و مراکز بهداشتی‌
- فارغ‌ التحصیلان‌ دوره‌ کارشناسی ارشد‌ می‌توانند با دریافت‌ مجوز مطب‌ خصوصی‌ داشته‌ باشند و به‌ ارائه‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ بپردازد.
-ارائه مشاوره به محققان، مراکز و مراجع مرتبط
در زمینه مدیریتی:
- فارغ‌ التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد می‌توانند به‌ عنوان‌ سرپرست‌ و مدیر بخشهای‌ مختلف‌ درمانی‌ و سوپروایزر آموزشی‌ در سطح‌ بیمارستانها مشغول‌ به‌ کار شوند همچنین‌ میتوانند در پستهای‌ مدیریتی‌ و ستادی‌ در مراکز بهداشتی‌ ـ درمانی‌ فعالیت‌ کنند.
معرفی دروس امتحانی:
 
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) بهداشت باروري بارداري و زايمان استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
بهداشت باروری 50 6 50 4 30 1 40 3

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناسی ارشد مامایی و مشاوره در مامایی، کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با مدرک کارشناسی بهداشت عمومی یا مامایی، کارشناس ارشد اموزش بهداشت با مدرک کارشناسی مامایی و دکتری حرفه ای پزشکی، اموزش پزشکی با مدرک کارشناسی مامایی