۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1015

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته اعضای مصنوعی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته اعضای مصنوعی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی
دکتری اعضای مصنوعی ارتز و پروتز (70 سوال-ضریب 4)، کینزیولوژی و بیومکانیک (30 سوال-ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3 )