۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1081

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته ارگونومی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته ارگونومی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی
 
دکتری ارگونومی ارگونومی (80 سوال- ضریب 5)، آماروروش تحقیق (20 سوال-ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)