۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1700

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته اخلاق پزشکی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته اخلاق پزشکی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
دکتری اخلاق پزشکی روش تحقیق در علوم پزشکی (20 سوال-ضریب 2)، اخلاق پزشکی (80 سوال-ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سوال - ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)