۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1039

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته آینده پژوهشی سلامت
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته آینده پژوهشی سلامت

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
دکتری آینده پژوهشی سلامت اصول مدیریت، سیاستگذاری سلامت و اقتصاد سلامت (60 سوال – ضریب 2)، آمار و اپیدمیولوژی (40 سوال- ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)