۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1612

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته آموزش پزشکی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته آموزش پزشکی


معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
مجموعه آموزش پزشکی
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) مباني آموزش و تكنولوژي آموزشي در سلامت طراحي و برنامه ريزي
آموزشي در علوم
پزشكي
مديريت آموزشي و
روشهاي پژوهش در نظام سلامت و آموزش پزشكي
استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
آموزش پزشکی 25 3 50 5 25 3 30 1 40 3
یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی 25 3 50 5 25 3 30 1 40 3