۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 873

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته آمار زیستی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته آمار زیستی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
 
دکتری آمار زیستی استنباط آماری، تحلیل بقا و کارآزمایی بالینی (60 سوال - ضریب 5)، روشهای آمار زیستی (40 سوال-ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)