۱۴ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1371

فوق العاده سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم (مختص کد سه شنبه)

فوق العاده سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم (مختص کد سه شنبه)

کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی (تابستان) دکتر اقدم ، یکشنبه 15 شهریورماه، ساعت 13_9 برکزار می گردد.
(این فوق العاده مختص دانشجویان کد سه شنبه می باشد)