۱۷ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2632

زبان عمومی و تخصصی علوم ورزشی

به اطلاع می رساند؛

گروه تالیفی دکتر خلیلی کتاب میانبر زبان عمومی و تخصصی علوم ورزشی را منتشر کرد ...

برای خریدآنلاین میتوانید روی لینک زیر کلیک فرمایید.
 
میانبر زبان عمومی و تخصصی علوم ورزشی