۲۲ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 6772

روز و ساعت کلاس های بیوشیمی دکتری (دکتر جعفرنژاد)
کلاس های بیوشیمی دکتری(دکتر جعفرنژاد) پنج شنبه 27/1/94  ساعت 12-8 برگزار می شود.